عاطفه


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 8:11 توسط عاطفه & حسام| |

نترس از اینکه زندگیت یک روز به پایان برسد ٬ 

بترس از اینکه اصلاْ آغاز نشده باشد .

نوشته شده در دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:35 توسط عاطفه & حسام| |

تک تک سلولهای بدنم سرشار از عشق و شوق و زندگی هستند

نوشته شده در یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:36 توسط عاطفه & حسام| |

کدام سوره قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد ؟ 


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱ساعت 8:25 توسط عاطفه & حسام| |

من برای موفقیت ٬ شادمانی و تندرستی خلق شده ام

نوشته شده در پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱ساعت 7:57 توسط عاطفه & حسام| |

کدام سوره است که قرآن کریم در آن خلاصه شده است ؟ 


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱ساعت 7:42 توسط عاطفه & حسام| |

همیشه راهی وجود دارد تا دل دیگران را نشکنیم

نوشته شده در شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:27 توسط عاطفه & حسام| |

کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است ؟ 


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 7:15 توسط عاطفه & حسام| |

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی است برای رشد ٬ 

یا بهانه ای است برای باور ناکامی .

نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:10 توسط عاطفه & حسام| |

کدامیک از سوره های قرآن «به زبان بندگان» نازل شده است ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:5 توسط عاطفه & حسام| |


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:51 توسط عاطفه & حسام| |

من انسانی دوست داشتنی ٬ مفید و با ارزش هستم .

نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 7:5 توسط عاطفه & حسام| |

نام چه تعداد از سوره های قرآن «اول اسمشان حرف میم» می باشد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 7:0 توسط عاطفه & حسام| |

زندگی یعنی توانایی انتخاب ٬ من هر لحظه بهترین ها را بر می گزینم

نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:23 توسط عاطفه & حسام| |

تعداد کلمات کدام سوره برابر با تعداد چهارده معصوم (ع) می باشد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:21 توسط عاطفه & حسام| |

من دوست داشتنی هستم ٬ دوست داشتنی

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:20 توسط عاطفه & حسام| |

کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از «اصول دین» است ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:6 توسط عاطفه & حسام| |


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:30 توسط عاطفه & حسام| |

زندگی زیباست و من آن را زیباتر می سازم

نوشته شده در چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:0 توسط عاطفه & حسام| |

چه تعداد از سوره های قرآن «سجده واجب» دارد ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 8:57 توسط عاطفه & حسام| |

من شاد و ثروتمند هستم

نوشته شده در شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:18 توسط عاطفه & حسام| |

کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 15:15 توسط عاطفه & حسام| |


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه دوم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:47 توسط عاطفه & حسام| |


ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه سی ام خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:17 توسط عاطفه & حسام| |

چه لطیف است حس آغازی دوباره

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز 

به روز زیبای آغاز تنفس ...

و چه اندازه عجیب است 

روز ابتدای بودن!

و چه اندازه شیرین است امروز ...

امروز ... روز میلاد ... روز تو!

روزی که تو آغاز شدی!

* تولدت مبارک مهربانم *

۲۸ خرداد

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:16 توسط عاطفه & حسام| |

مراقب کسانی که خودشون رو به شکل شما در میارن باشید .

نوشته شده در شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:44 توسط عاطفه & حسام| |

اگر به مدت کافی دری را بکوبی ٬ 

مطمئن باش کسی در را به رویت باز خواهد کرد 

پس پشتکار عامل بزرگ موفقیت است .

نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:6 توسط عاطفه & حسام| |

در کدام سوره ماجرای هلاکت بار فرعون و یارانش بیان شده است ؟


ادامه مطلب
نوشته شده در پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:47 توسط عاطفه & حسام| |


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:39 توسط عاطفه & حسام| |

من می توانم به دیگران کمک کنم چون خوشبخت هستم

نوشته شده در شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:19 توسط عاطفه & حسام| |